NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Thông báo / THÔNG BÁO AND_02

, Thứ Hai 2011-09-13

 

THÔNG BÁO AND_02

 

Thật sự đi vào hoạt động từ ngày 11/09/2011, Ánh Nhiên Đăng cần có một thời gian cần thiết để đăng tải những tài liệu đã có, nên trong vòng 1 tuần đầu chắc sẽ còn nhiều trống trải. Xin chân thành cáo lỗi và mong quý khán thính giả lượng thứ, ủng hộ cho Ánh Nhiên Đăng.

Xin cám ơn và xin kính chúc quý vị được nhiều bình an.

 

                                                      Đà Lạt, ngày 12/09/2011

                                                            Thay mặt Ban biên tập AND_

                                                                      KS. Minh Bình

 

-----------------------------------------