NAM-MÔ MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI THƯỜNG TRỤ TAM BẢO!

Bản tin phật giáo / Tin Phật sự / Giới đàn Tăng Khất Sĩ năm 2013

Tâm Nguyên , Thứ Hai 2013-09-00

 

 

 GIỚI ĐÀN TĂNG KHẤT SĨ NĂM 2013 

 

 

KS. Minh Bình

 

Mọi năm, Giới đàn Tăng Khất Sĩ được diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 7 al tại Tịnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh để truyền trao Giới Tỳ-kheo Tăng Khất Sĩ cho các Sa-di đủ điều kiện thọ giới. Nhưng năm 2013 này, trên tinh thần “Thống nhất ý chí và hành động, đồng thời tôn trọng mọi pháp môn tu học đúng Chánh pháp của mỗi hệ phái Phật giáo tại Việt Nam.” mà Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã nêu rõ, nên Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ đã đồng thuận tổ chức Giới đàn Tăng Khất Sĩ chung trong Đại giới đàn Quảng Đức của GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đại giới đàn Quảng Đức của GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra 10 ngày tại chùa Huê Nghiêm quận 2, từ ngày 5 đến ngày 15/9/2013. Đại giới đàn Quảng Đức là giới đàn của một tỉnh hội Phật giáo tại Việt Nam, trong khi đó Giới đàn Tăng Khất Sĩ là một đại giới đàn có quy mô toàn quốc của Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. Các tỉnh, thành hội Phật giáo Việt Nam tổ chức giới đàn 4 năm một lần tại mỗi địa phương, còn Giới đàn Tăng Khất Sĩ tổ chức mỗi năm một lần tại Tp. Hồ Chí Minh. Các đại giới đàn của Phật giáo Bắc tông Việt Nam có tam tôn sư và thất tôn chứng, nhưng Giới đàn Tăng Khất Sĩ có Hội đồng Giới sư là một Tiểu giáo hội, gồm 20 tôn đức truyền giới và chứng minh… Đây là một số điểm khác biệt của hai đại giới đàn đã được tổ chức chung vào năm nay tại Tp. Hồ Chí Minh.

 

Từ đây, chư Tăng Ni Khất Sĩ có lẽ sẽ không phải thọ giới Sa-di 2 lần, không thọ giới Thức-xoa 2 lần, và sẽ không thọ giới Tỳ-kheo 2 lần trong cuộc đời tu hành của mình nữa. Thọ giới 2 lần là phi pháp. Với một lần thọ chính thức trong tông môn pháp phái để được Giới thể và Giới pháp, thêm một lần thọ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam để được cấp chứng điệp thọ giới, chư Tăng Ni Khất Sĩ từ hơn 30 năm qua đã phải vất vả nhiều. Mong rằng Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam sẽ có được thẩm quyền cấp chứng điệp thọ giới cho các giới tử, chấm dứt tình trạng phi pháp suốt hơn 30 năm qua tái diễn.

 

Giới đàn Tăng Khất Sĩ năm 2013 có Hội đồng Giới sư gồm 20 tôn đức:

 

– HT. Giác Tường, HT. Giác Nhường, HT. Giác Ngộ, HT. Giác Phúc, HT. Giác Giới, HT. Giác Dũng 1, HT. Giác Cầu, HT. Giác Hà, HT. Giác Thanh, HT. Giác Tuấn, HT. Huệ Tâm, HT. Giác Thông. (12 vị hòa thượng)

 

– TT. Giác Thuận, TT. Giác Pháp, TT. Giác Phùng, TT. Giác Trong, TT. Giác Nhân, TT. Giác Trí 3, TT. Giác Minh 2, TT. Giác Nguyên. (8 vị thượng tọa)

 

 

 

Hội đồng Giới sư đang chứng minh cho các giới tử đảnh lễ cung thỉnh quý ngài đăng đàn truyền trao đại giới.

 

 

 

 

 

TT. Minh Hóa và Ban Dẫn Thỉnh hướng dẫn các giới tử đảnh lễ Hội đồng Giới sư.

 

 

Truyền trao Y bát là truyền Đạo, là quán đảnh, là điểm hóa, là khai Đạo cho những Phật tử hội đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên… Những giới tử được thọ nhận Y bát từ đây chính thức trở thành những sứ giả của Như Lai, là những người kế thừa nguồn Tâm linh thiêng liêng của chư Phật, chư Tổ, mang trọng trách duy trì mạng mạch của Phật pháp tại thế gian. Với tính chất thiêng liêng và cao quý đó, Giới đàn Tăng Khất Sĩ năm 2013 đã được diễn ra tại Tịnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh vào ngày 13/9/2013 vừa rồi. AND_ cập nhật một số hình ảnh về đại giới đàn này để mọi người theo dõi, cũng là để làm tư liệu. Tất cả các hình ảnh trong bài này đều do thượng tọa Giác Thông chụp:

 

 

 

Quý ngài đăng đàn

 

 

 

Hội đồng Giới sư và các giới tử dâng hương, đảnh lễ Phật, đảnh lễ Tổ sư Minh Đăng Quang.

 

 

 

 

 

 

HT. Đàn đầu Thích Giác Nhường (ngồi giữa)

HT. Yết-ma Thích Giác Tường (bên trái)

HT. Giáo thọ Thích Giác Giới (bên phải)

 

 

 

 

 

Mỗi lần 3 giới tử tấn đàn

 

 

 

 

 

Các giới tử đảnh lễ Hội đồng Giới sư cầu thọ Giới tướng (là những phần cụ thể của Giới pháp: điều luật, y, bát, tọa cụ…).

 

 

 

 

Các giới tử thọ y Casa (Y bá nạp theo truyền thống của Phật giáo Khất Sĩ).

 

 

 

 

Các giới tử thọ bình bát Khất sĩ

(Hai nghi thức này làm theo Bắc tông).

 

 

 

 

Các giới tử được phép mặc y mới ngay tại đàn.

(Nghi thức này làm theo Bắc tông, có vẻ không đẹp lắm. Mọi khi là các giới tử được mặc y mới để lên đàn, sau khi đã được Hội đồng Giới sư khảo hạch xét tuyển.)

 

 

 

 

Các giới tử thọ tọa cụ, một tấm vải để lót ngồi của nhà sư, biểu hiện sự tri túc trọn đời, không ngồi nằm chỗ quý phái cao sang.

 

 

 

 

Các giới tử đảnh lễ cảm tạ Hội đồng Giới sư

 

 

 

 

 Hội đồng Giới sư và các giới tử đảnh lễ cảm tạ ân đức Phật, ân đức Tổ Thầy Khất Sĩ.

 

 

 

 

Các giới tử đứng nghiêm cung tiễn chư tôn đức Hội đồng Giới sư xuống đàn.

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

Các bài liên quan