NAM-MÔ MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI THƯỜNG TRỤ TAM BẢO!

Bản tin phật giáo / Tin Phật sự / Giới Đàn Ni Khất Sĩ năm 2012

, Thứ Sáu 31-08-2012

 

GIỚI ĐÀN NI KHẤT SĨ năm 2012

 

 

Chiều ngày rằm tháng 7 hôm nay, nhằm ngày 31/8/2012, tại Tịnh xá Trung Tâm quận Bình Thạnh đã diễn ra Giới đàn truyền giới cho chư Ni giáo đoàn IV. Đây là giới đàn thường kỳ của giáo đoàn IV tổ chức mỗi năm một lần để trao truyền các giới phẩm Tỳ-kheo Ni, Thức-xoa-ma-na Ni và Sa-di Ni cho những giới tử có đủ điều kiện, được bổn sư giới thiệu về giáo đoàn và chư tôn đức Ni đã xét duyệt các tiêu chuẩn cùng dò bài vào hôm trước, tối ngày 14.

 

Năm nay chư Ni giáo đoàn IV không có giới tử đủ tiêu chuẩn thọ Tỳ-kheo Ni, và có 1 vị thọ Thức-xoa, 17 vị thọ Sa-di Ni. Với tính chất là giới đàn của một giáo đoàn, nên giới đàn này nhỏ hơn giới đàn của Hệ phái. Do vậy chúng tôi nhận thấy là giới đàn không có thành lập Hội đồng Giới sư, mà chỉ có chư tôn đức Tăng và chư tôn đức Ni cao Hạ tham dự chứng minh, trao truyền giới cho các giới tử. Nếu nhân số thiếu thì mời thêm chư đại đức Tăng, Ni bổ xung cho đủ 10 vị mỗi bên.

 

 

 

 

Sau đây là danh sách chư tôn đức Tăng Giới sư:

 

1. HT. Giác Ngộ, hòa thượng Đàn đầu kiêm Giáo thọ sư

2. HT. Giác Hiệp, hòa thượng Yết-ma

3. HT. Giác Tuệ

4. HT. Huệ Tâm

5. TT. Minh Bửu

6. TT. Minh Tông

7. TT. Minh Hóa

 

Và thêm 3 đại đức Tăng: ĐĐ. Minh Đạt, ĐĐ. Minh Thiền và ĐĐ. Minh Bền là tổng số 10 vị. Cùng danh sách chư tôn đức Ni Giới sư:

 

1. NT. Đồng Liên                              2. NT. Khoa Liên

3. NT. Thông Liên                            4. NT. Mai Liên

5. NS. Lộc Liên                                 6. NS. An Liên

7. NS. Bảo Liên                                8. NS. Châu Liên

9. NS. Ánh Liên                                10. NS. Hạnh Liên

 

Ban Dẫn lễ gồm NS. Sang Liên, NS. Dũng Liên, SC. Duyên Liên, SC. Phấn Liên và SC. Hạnh Liên (Ngọc Phú).

 

Giới tử thọ Thức-xoa: cô Tâm Pháp, trú xứ Tịnh xá Ngọc Lâm – Long Hải. “Thọ Thức-xoa” tức là lãnh thọ sự biệt giáo của các bậc thầy, cao hơn Sa-di Ni, chứ không có giới pháp Thức-xoa nhất định để trao truyền, do vậy cũng không có giới thể Thức-xoa để đắc.

 

 

 

Cô Tâm Pháp đang quỳ trước chư tôn đức Giới sư

 

 

17 giới tử thọ Sa-di Ni: Tâm Ngôn, Tâm Vân, Tâm Hòa, Tâm Hiệp, Tâm Thảo, Tâm Nguyện, Tâm Trinh, Tâm Hiệp, Tâm Hải, Tâm Hỷ, Tâm Minh, Tâm Niệm, Tâm Liên, Tâm Giác, Tâm Thảo, Tâm Chơn và Tâm Lộc.

 

 

 

17 Sa-di Ni

 

 

 

17 giới tử Sa-di Ni đang đọc Bát Kính Pháp theo yêu cầu của chư tôn hòa thượng

 

 

 

Các giới tử đang đảnh lễ chư tôn đức Giới sư

 

 

 

Và lắng nghe chư tôn đức Giới sư giáo giới

 

 

 

Đây là một sinh hoạt biệt truyền của Hệ phái Khất Sĩ, đúng theo tinh thần của Hiến Chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nên AND_ cập nhật thông tin về 2 Giới đàn này để lần lần tìm hiểu thêm những đặc tính của hệ thống Giới Luật Khất Sĩ.

 

-------------------------------------------------------------

 

 

Các bài liên quan