NAM-MÔ MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI THƯỜNG TRỤ TAM BẢO!

Bản tin phật giáo / Tin Phật sự / Phật giáo Khất Sĩ thành phố Nha Trang tổ chức tuần tưởng niệm 2636 năm đức Phật đản sanh

, Thứ Hai 2012-05-13

 

 

PHẬT GIÁO KHẤT SĨ THÀNH PHỐ NHA TRANG

 

tổ chức tuần tưởng niệm 2636 năm đức Phật đản sanh

 

Hành Vân

 

 

Tháng Tư năm 2012, Mùa Phật đản Phật lịch 2556 lại về trên thành phố biển Nha Trang. Từ ngày mùng 8 tháng Tư âm lịch, mùa Phật đản đã khai mở ở nơi đây cũng như ở mọi nơi khác trên khắp thế giới. Với tấm lòng của những người con Phật hướng về sự kiên Bảy đóa sen hồng nâng gót ngọc nơi Lumbini ngày xưa, Phật giáo Khất Sĩ thành phố Nha Trang đã tổ chức kỷ niệm đại lễ một cách có ý nghĩa nhất.

 

Sáng ngày mùng 8, chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử đã tập trung về Tổ đình Nam Trung – Tịnh xá Ngọc Tòng ở xã Lương Sơn để khai hội, sau đó đi khất thực rồi về tịnh xá đọc kinh, thuyết pháp và thọ trai như truyền thống Đoàn Du Tăng Khất Sĩ ngày xưa. Đến ngày mùng 9, đoàn Khất Sĩ lại tập trung về Tịnh thất Ngọc Sơn, ngày mùng 10 về Tịnh xá Ngọc Diêm, ngày 11 về Tịnh xá Ngọc Trang, ngày 12 về Tịnh xá Ngọc Thanh, và hôm nay, ngày cuối cùng, đoàn về Tịnh xá Ngọc Pháp.

 

 

 

Hòa thượng Giác Dũng, thượng tọa Giác Phùng

và chư đại đức Tăng đang đi trên đường Hồng Lĩnh

 

 

Trưa hôm qua tại Tịnh xá Ngọc Thanh, khi chứng minh công đức cho Phật tử và đồng bào địa phương, thượng tọa Giác Phùng đã nói lên ý nghĩa cao quý của việc khất thực hóa duyên:

 

“… Trong mùa Phật đản năm nay, các tịnh xá của Phật giáo Khất Sĩ ở thành phố Nha Trang đã có hành động thiết thực bằng cách tổ chức đi bát đoàn rồi về từng tịnh xá thuyết pháp và thọ trai. Ngày xưa, hơn 2500 năm trước tại Ấn Độ, Thái tử Tất-đạt-đa đã giáng sanh tại vườn Lâm-tỳ-ni. Lớn lên, thấy đời vô thường ảo mộng, Thái tử đã xuất gia tìm cầu Chơn lý cứu chúng sanh. Khi thành đạo rồi, ngài dẫn Tăng đoàn 1250 vị Tỳ-kheo về thăm quê hương Ca-tỳ-la-vệ. Vào buổi sáng, theo 5 phận sự của chư Phật, đức Phật Thích-ca và Tăng đoàn đã đi khất thực. Bấy giờ, vua Tịnh-phạn đã ra chặn đường trách: “Tại sao ngài lại làm xấu hổ cho dòng họ Thích-ca?...”. Đức Phật mới đáp: “Bệ hạ giữ gìn truyền thống của dòng vua chúa, còn Như Lai giữ gìn truyền thống của chư Phật!...”.

 

“Hơn 2500 năm sau, đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã ra đời tại Việt Nam, thành lập Đoàn Du Tăng Khất Sĩ, nối truyền chánh pháp của đức Thích-ca Mâu-ni Phật. Noi gương đức Tổ sư, các đức Thầy và các trưởng lão Tăng, Ni, chư Tăng, Ni khất sĩ đã

 

Đi xin làm cớ hóa duyên

Cho người gieo giống phước điền về sau…

 

“Tăng, Ni khất sĩ đi khất thực là để hóa duyên. Do vậy, quý Phật tử không cần phải bận rộn mua sắm nhiều món rồi tranh nhau để vào bát, không đúng ý nghĩa cúng dường. Quý vị có thể mua một trái bắp, lảy hạt ra cúng mỗi bát vài hạt cũng được. Với tâm thành kính trong sạch, một lần cúng dường như thế cũng là đã gieo giống Phật vào bình bát rồi!...”

 

 

 

Ni trưởng Đạm Liên, Ni trưởng Chất Liên và chư Ni sư,

sư cô đang đi trên đường Hồng lĩnh

 

 

Và sáng nay, ngày 13 tháng Tư âm lịch, chư tôn đức Tăng khất sĩ ở Nha Trang đã tập trung về Tịnh xá Ngọc Pháp đọc Giới Bổn trước khi đi bát đoàn… Đã từ lâu, mỗi tháng 2 kỳ vào ngày 14 và 29, chư tôn đức Tăng lại lần lượt về Ngọc Trang, Ngọc Pháp hoặc Ngọc Tòng để cùng nhau tụng giới sám hối, giữ gìn truyền thống của Tổ Thầy Khất Sĩ. Đây là một nét đẹp của Phật giáo Khất Sĩ ở Nha Trang, cũng như truyền thống đoàn kết của Phật giáo Khất Sĩ Đà Lạt – Đức Trọng suốt 20 năm qua…

 

Thành kính cầu nguyện cho các tịnh xá đạo tràng ở Nha Trang và các nơi đều được trang nghiêm thanh tịnh. Cầu nguyện cho đại chúng khất sĩ và cư sĩ nam nữ đều mãi mãi có Phật trong tâm hồn, mãi mãi an lạc trong chánh pháp của chư Phật. Và cầu mong chư Phật giáng thế để cõi đời được thắp sáng, ánh sáng Chơn Lý bừng soi muôn nẻo, cho người người nương theo ánh sáng đó mà dứt khổ được vui, quay đầu tìm về bến Giác…

 

---------------------------------------------

 

Các bài liên quan