CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới

Cái bệnh đến với cái thân Mỏi mệt đau nhức từ chân tới đầu
Nhưng hiện nay nhận định “Trung Quốc không có triết gia, chỉ có các nhà mưu lược.” lại rất đúng. Tức là khi đề cao “vô thần” thì mọi tinh hoa đạo đức sẽ bị phủ nhận. Bởi “thần” nghĩa hẹp là thần thánh, là các bậc siêu nhân; nhưng đồng thời nghĩa rộng của “thần” là tinh thần, cụ thể chính là con người đúng nghĩa.
Bài thơ Xuân năm 2021
Tặng Giác Ngộ tròn 45 tuổi, 01-01-21.
Đại sư Thái Hư, 1889–1947, là một cao Tăng của Phật giáo Trung Quốc vào nửa đầu thế kỷ XX. Sinh thời ngài đã giảng dạy nhiều, ngoài việc chú trọng tổ chức Tăng đoàn Phật giáo và thành lập các trường Phật học ở nhiều nơi. Trong cuối quyển Kinh Kim Cang Giảng Lục của đại sư Thái Hư, ngài đã có một bài kệ ngắn gọn đúc kết tư tưởng Kim cang Bát-nhã của nhà Phật như thế này:
TƯỞNG NIỆM NHỊ VỊ HÒA THƯỢNG TRƯỞNG ĐOÀN IV & V.
Đặc biệt, còn có một tấm ngài Giác An mặc y xếp chân ngồi trước cốc như vậy nữa, nhưng đem đặt bàn thờ trước mặt, hòa thượng kể. Tôi liền nói có nghe chuyện đó, nhưng mà kể ngài ngồi trên bàn thờ và bảo chư Tăng ai có phát nguyện gì thì ngài chứng minh cho. Hòa thượng Hoằng bảo không phải, chỉ ngồi trước cốc sau khi ra thất và đặt bàn thờ trước mặt thôi, chứ không có chuyện ngồi trên bàn thờ và biểu ai phát nguyện gì cả.
Sáng ngày thứ mười, là ngày 6 tháng 6 năm 2017, tạ từ hòa thượng Tịnh xá Ngọc Tháp rồi tôi ra đi. Vừa ra đến đường tôi chợt nghĩ phải ghé lại Cam Ranh để thăm hòa thượng Giác Luyện. Bây giờ đang ở Phan Rang thì ra Cam Ranh lại là tiện nhất.
Nếu một ngày không có máy lạnh Không ô-tô, không di động thì sao?
Ghé Ngọc Tháp ở Tháp Chàm lần đầu tiên tôi đã may mắn được tiếp xúc thoải mái với ngài hòa thượng ở nơi đây. Hòa thượng Ngọc Tháp có dáng cao, ốm, gương mặt khắc khổ, đôi mắt sáng, giọng nói mạnh mẽ đậm chất Quảng Nam, nhất là một nhiệt tình sôi nổi còn hơn cả thanh niên. Đạo tình đó, chính khí đó thật quý, chỉ gặp một lần mà tôi nhớ mãi.
Trang : 123456