HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Loại khác / Những khóa tu ở Tịnh xá Ngọc Thành

, Thứ Hai 11-02-2013

 

----- Trích phóng sự

 

XU HƯỚNG HỌC THIỀN Ở ĐÔ THỊ

 

trên Truyền hình An Viên -----

 

 

 

 

Khóa thiền Vipassana 10 ngày

tại Tịnh xá Ngọc Thành - Thủ Đức vào tháng 11/2011

 

 

 

 

 

_________________________________________