HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Pháp âm Mp3 / Con đường thanh tịnh tâm và kiến tánh của HT. Giác Ngộ

, Chủ Nhật 22-07-2012

 

HÒA THƯỢNG GIÁC NGỘ KHAI THỊ

Con đường thanh tịnh tâm và kiến tánh rất dễ

 

 Thiền đường Tánh Nhiên, Hạ trường Tịnh xá Trung Tâm, tối 21/7/2012 

 

---------------o0o  ----------  o0o----------o0o---------------

 

 

 

 

 

 

Hòa thượng THÍCH GIÁC NGỘ, bậc tôn túc Chứng minh Đạo sư của Phật giáo Khất Sĩ hiện nay, người đã hơn 55 năm qua dấn thân trên con đường THIỀN ĐỊNH và GIẢI THOÁT, đã từ Mỹ về thăm Trường Hạ Tịnh xá Trung Tâm và chia sẻ với chư Tăng những kinh nghiệm chứng đạt của mình. Qua pháp thoại của ngài, Hòa thượng đã tạo một niềm tin lớn lao trong lòng chư khất sĩ trẻ, và đã khai mở lại một đường lối thiền rất nhiệm mầu, căn bản, mà chư Phật, chư Tổ sư đã thân chứng...

 

AND_ xin trân trọng giới thiệu pháp thoại của Hòa thượng Giác Ngộ đến tất cả những ai đang nỗ lực vươn đến sự Giác ngộ Giải thoát như chư Phật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÓM TẮT NHỮNG LỜI KHAI THỊ QUÝ GIÁ CỦA HÒA THƯỢNG:

 

 

“Sư dạy Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Như Lai Thanh Tịnh Thiền mang tính chất từ thấp lên cao, như phương pháp tu của Thái tử Sĩ-đạt-ta dưới cội Bồ-đề ngày xưa. Hồi đó đức Phật đã chọn Sơ thiền mà đi lên chứ không dựa vào các bậc định cao như Vô sở hữu xứ định và Phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Ngài lần lượt đi qua Tứ thiền và Tứ không định, sẵn trớn vào được luôn Diệt tưởng thọ định. Tại đó ngài đắc quả A-la-hán. Nhưng ngài xả quả vị này, chọn Tam thiền mà tu thiền quán. Rồi đức Phật nhập vào đại định suốt 49 ngày đêm...

 

“Chúng ta dùng Số tức quán mà vào Sơ thiền, lên Nhị thiền, đến Tam thiền. Hãy vận dụng 3 hơi thở đặc biệt đầu tiên để phá tan mọi trì trệ trong thân tâm, trừ được hôn trầm và vọng tưởng. Sau 3 hơi ngồi yên tự nhiên bất động… Hòa thượng lần lượt mô tả tâm đi qua 3 cảnh giới thiền đầu tiên.

 

“Tại Tam thiền, tâm thanh tịnh hiện ra, hãy nhìn thẳng vào bản thể thanh tịnh, tức là đi vào con đường Kiến tánh. Đừng hoài nghi, đây là con đường thanh tịnh tâm và kiến tánh rất dễ. Nếu qua đến Tứ thiền là mất, vì Tứ thiền như một giấc ngủ ngon, trí không khai!

 

“Đi vào Tam thiền là con đường cứu kính của giáo pháp, có ngã rẽ lên Ngũ A-na-hàm thiên, từ đó đắc A-la-hán quả, đạt giác ngộ và giải thoát. Muốn đắc A-la-hán phải đạt 3 điều kiện:

 

– Đoạn trừ tâm ái dục trong cõi Dục: đừng ham làm phước thiện, việc của người cư sĩ, phước báo hữu vi.

 

– Đoạn trừ tâm ái dục trong cõi Sắc: đừng đam mê trong bốn thiền Sắc giới.

 

– Đoạn trừ tâm ái dục trong cõi Vô Sắc: đừng say mê Tứ không định.

 

“Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy chúng ta đi qua Tứ thiền là vào Ngũ định, không lên Tứ không định. Ngũ định là định xả, là xả cái định Tứ thiền, để tâm không không tỉnh giác. Thế nên đức Nhị Tổ cũng dạy chúng ta hãy giữ tâm không không trong 4 oai nghi. Đây cũng là đường lối Bát-nhã.

 

“Tâm không là tâm rỗng rang thanh tịnh. Còn không tâm là không có tâm. Tâm không ví như cái tay không, cầm gì cũng được. Khi cái tay mắc cầm cái gì thì không còn làm được việc khác. Vậy hãy giữ tâm không vướng mắc gì hết.

 

“Nếu không làm được, ta dùng phương tiện vừa niệm Phật vừa đếm số, mỗi tiếng niệm ứng theo một chặng hơi vào mũi – đến ngực – xuống đan điền rồi quay lên. Cứ “Nam-mô A-di-đà Phật” và đếm mãi đến 100 mà không loạn là tâm đã an trú, vào được Sơ thiền. Đến lúc không muốn đếm nữa thì buông luôn, cả lúc không muốn thở nữa cũng vậy…”

 

 

Cuối buổi, đại đức Minh Đạo thay lời Ban Quản Chúng cùng toàn thể chúng Tăng cảm tạ và kính chúc sức khỏe hòa thượng.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------