NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / LINH ẢNH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

Tâm Nguyên , Thứ Hai 2011-09-20

 

LINH ẢNH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

 

KS. Minh Bình

 

Tòa vũ trụ mênh mông bao quát

Ánh minh đăng tỏa rạng vô cùng

Ứng đời như vậy thành công

Thành một mối đạo độ xong muôn loài.

 

Đạo Khất Sĩ ra đời như thế

Bát-nhã thuyền dạo chốn sông mê

Vớt người chìm đắm đưa về

Về nơi hết khổ, về quê nhà mình.

 

Một diệu pháp ứng thành bao pháp

Nói không cùng, nghĩ lại kẹt thêm

Vẽ ra biểu tượng cũng nên

Gọi là linh ảnh vượt trên nghĩ bàn…

 

 

XEM HẾT BÀI

 

 

-----------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan