NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Tư tưởng - Văn hóa / Câu chuyện Sư tử đá

Tâm Nguyên , Thứ Năm 16-10-2014

 

Câu chuyện Sư tử đá

 

và công tác văn hóa ở Việt Nam ngày nay

 

 

 

 

 

 

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

Xuất bản 24/8/2014 với tiêu đề:

Sư tử đá Trung Quốc xâm thực văn hóa Việt như thế nào?

 

 

BBT. Ánh Nhiên Đăng biên tập lại còn 9’37” để phổ biến.

Chân thành cảm ơn những thiện chí và công lao của tác giả!

Các bài liên quan