NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp

Trong công việc hoằng pháp, các hình ảnh để tôn kính và các hình ảnh biểu tượng cần phải được chú ý đến từng chi tiết. Có nhiều việc ta có thể xuề xòa, nhưng những việc như trên thì không thể. Trong bài đã đăng này, tác giả đã đưa ra 2 hình ảnh để thuyết minh cụ thể những điều còn thiếu sót. Chúng ta hãy xem...
NAM-MÔ PHÁP GIỚI TẠNG THÂN A-DI-ĐÀ PHẬT ! Nam-mô A-di-đà Phật ! Nam-mô A-di-đà Phật !............. NAM-MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A-DI-ĐÀ PHẬT ! Nam-mô A-di-đà Phật !...
Theo quy định của Hội đồng Giáo phẩm Phật giáo Khất Sĩ, hàng Sa-di cần phải học thuộc một số bài vở để đủ tiêu chuẩn thọ giới Tỳ-kheo. Trong các pháp học Sa-di đó có 30 Pháp cú do chư tôn đức lãnh đạo chọn lọc. 30 Pháp cú này thật ra là 36 câu, nên chúng ta cứ gọi thống nhất theo Kinh cho tiện. Trong bài này, sở dĩ đối chiếu 2 cách dịch từ 2 nguồn Pali tạng và Hán tạng là do các kệ tụng của HT. Minh Châu dịch tuy dễ nhớ mà quá khô, có khi không diễn hết ý. Và có khi quý Hòa thượng dịch không chính xác, như "Khất sĩ thôi không đủ" thật ra phải là "Khất thực thôi không đủ"...
Trong khóa học hè, Tịnh Xá không những dạy Anh Văn, mà còn giúp các em học sinh củng cố các kiến thức Văn học, Hóa học, Toán; đồng thời khuyến tấn các em tu học, thực hành một số giáo lý Phật pháp căn bản, rèn luyện đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống tự lực cho các em. Các em được học rất nhiều bài học từ chính cuộc sống do các em trải nghiệm qua lời dạy của quý sư cô và sự hướng dẫn của các anh chị phát tâm hành thiện nguyện...
Nếu cái thân này có sanh ra và lớn lên, già đi, thì cái biết cái trí của mỗi người cũng có sanh ra và lớn lên, già đi. Đó là nhơn duyên tập của các pháp hữu vi. Còn nói về pháp thân hay chơn tâm, thuộc về vô vi, thì Tổ sư Minh Đăng Quang có dạy: “Cái ấy không có thân tâm.”, tức là nó không hiển thị như thân tâm bình thường, không thể nhận biết được bằng 6 căn phàm tục. Cái không có thân tâm làm sao Ngài biết? Ắt là phải dùng chính nó để biết lấy nó… Nay chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta còn tùy thuận các nhơn duyên tập, còn là hàng học trò của các pháp, chưa phải là bậc thầy của vạn pháp, chưa phải là bậc Pháp Vương làm chủ nhất thiết pháp, thì chúng ta còn phải học tập cho đến ngày trở nên bậc Vô Thượng Sĩ...
Bài Học Sa-di là chương III của quyển Luật Nghi Khất Sĩ. Chương này trình bày 19 bài oai nghi Sa-di và 37 câu chú nguyện mẫu cần phải học của các Sa-di tập sự. Phạm vi của Bài Học Sa-di là nêu lên những điều nên làm và không nên làm của Sa-di, trong khi phần Pháp Học Sa-di I - Giới lại nhấn mạnh những điều cấm làm. Cả hai là phần luật nghi căn bản của các Sa-di: 10 giới là luật, các oai nghi là nghi...
Thiền là tỉnh giác, giác ngộ, là thấy biết rõ ràng, không mê mờ, vô minh. Định là tĩnh tâm yên lặng, không vọng loạn. Như vậy, Thiền định là phương pháp tập trung tư tưởng để cho tâm được yên lặng, trí tuệ sáng suốt, thấy rõ được chân tâm, hiểu thấu chân lý, đạt được sự giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Trong pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền mà nhà sư hướng dẫn, bước đầu tiên cần phải thực hành là Số tức quán.
Trong bộ Chơn Lý, nơi bài Y Bát Chơn Truyền, Tổ sư Minh Đăng Quang đã thuyết minh về những giá trị cao thượng của hai vật dụng y và bát chơn truyền đúng như Chánh pháp. Qua đó, đức Tổ sư cảnh giác chúng ta rằng, nếu không được chơn truyền, nếu chỉ như y bát của bọn khất cái, thì hai vật dụng này không còn xứng đáng là pháp khí nữa. Thiếu giá trị đạo đức, y bát khất cái tuy là dễ sắm nhưng trở nên xấu xa và chỉ đáng được thương hại, đáng làm trò cười cho người đời. Còn nơi bài Luật Khất Sĩ, đức Tổ sư đã nêu ra những quy định về y bát, về cách truyền trao và thọ trì 2 pháp khí căn bản này. Đồng thời, trong các bài Bài Học Sa-di, Giới Bổn Tăng Khất Sĩ, 114 Điều Luật Nghi Khất Sĩ… cũng có một số phần dạy về cách dùng y và bát. Sau đây là những điều cần biết về y và bát của Phật giáo Khất Sĩ [1]
Trang 12345