NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Giáo dục - Hoằng pháp

Nội quy và Thời khóa biểu của Khóa Tu Truyền Thống Khất Sĩ lần thứ 10.
Phật giáo Khất Sĩ Việt Nam gần đây mỗi năm có 3 khóa tu mùa Xuân, mùa Thu và mùa Đông, ngoài mùa Hạ để an cư. Đến nay Khóa Tu Truyền Thống Khất Sĩ đã vào khóa thứ 10, được Giáo đoàn IV đăng cai tổ chức tại TX. Ngọc Thiền, Tp. Đà Lạt, từ ngày 13/04/2013 đến ngày 20/04/2013.
“Các pháp sanh diệt trống rỗng” là một nhận định khái quát cả hiện tượng và bản chất của các pháp. Đây là một nhận thức Bát-nhã thuần túy theo tinh thần Phật dạy.
Nhằm tạo điều kiện và thuận duyên cho hàng Phật tử tại gia có sự hiểu biết đúng về giáo lý Phật-đà, “Học cho sự lý thông đôi nẻo, tu để giác mê tỏ một nguồn.”, đáp ứng nhu cầu học Phật không biết mỏi mệt, năm nay tại Tịnh xá Lộc Uyển sẽ dạy 5 môn gồm: Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Hạnh Phúc, Kinh Hiền Nhân, Kinh Pháp Cú và Kinh Na-tiên Tỳ-kheo.
Trải qua 10 buổi học trong thời gian thử nghiệm, vào tối ngày 16 tháng Giêng năm Quý Tỵ 2013 (nhằm ngày 25/02/2013), nhân ngày chư tôn đức Tăng Giáo đoàn II Phật giáo Khất Sĩ tưởng niệm 3 năm cố HT. Thích Giác Thường viên tịch, Lớp Phật Học Áo Trắng Tịnh xá Ngọc Đăng đã chính thức ra mắt... Mong rằng lớp học sẽ có nhiều thuận duyên và các thầy trò nơi đây đều tinh tấn học tập. Mong rằng việc hoằng pháp lợi sanh này của Tịnh xá Ngọc Đăng sẽ được thành tựu tốt đẹp!
Học Kinh Diệt Lòng Ham Muốn cho thấu đáo khác nào chúng ta đã xem thấu tình đời, quán thông nhân thế. Điều này rất cần thiết cho tất cả những ai đang bươn chải trong kiếp nhân sinh. Có xem thấu tình đời người ta mới có được một sự giác ngộ cơ bản (giác ngộ Khổ đế) để từ đó chuyển hóa tâm hồn và thăng hoa cuộc sống. Có quán thông nhân thế người ta mới có được một sự tự chủ cần thiết để xây dựng nên một bản lãnh sống an ổn trong xã hội phức tạp của loài người. Và đến mức tột đỉnh, khi đã rũ bỏ hết mọi điều ham muốn, tâm trở lại YÊN LẶNG TỰ NHIÊN, người ta trở thành Phật!...
NGHI THỨC TRUYỀN TAM QUY NGŨ GIỚI TRONG PHẬT GIÁO KHẤT SĨ Khi có người cư sĩ phát tâm cầu thọ Tam quy Ngũ giới để được trở thành một Phật tử như pháp, thì chư đại đức Tăng Ni khất sĩ sẽ xem xét và tạo điều kiện cho những nhà đạo tâm ấy được quy y Tam Bảo. Theo nghi thức phổ biến lâu nay trong Phật giáo Khất Sĩ, pháp truyền Tam quy Ngũ giới nói chung là như sau:
Đây là 66 câu nguyện của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Hãy chú ý câu số 50, và còn nhiều câu khác rất đáng chú ý. BBT Ánh Nhiên Đăng sẽ cố gắng tìm hiểu về nội dung và tư tưởng của những đại nguyện này để chia sẻ cùng đọc giả. Nhưng nếu các bậc trí giả nào có những hiểu biết về các đại nguyện của Tổ sư thì cũng xin chia sẻ với mọi người. Và tên bài này vốn là "MINH ĐĂNG QUANG ĐẠI NGUYỆN THÀNH PHẬT BỬU LÂM", BBT AND_ đã bỏ bớt 2 chữ cuối.
Ban Biên Tập AND_ xin đăng lên 49 câu nguyện của Sư trưởng Minh Đăng Quang để mọi người được biết. Xét thấy 49 câu nguyện này là của hàng Đại Bồ-tát, nội hàm những đạo lý và ý tứ thâm sâu, nên sắp tới BBT sẽ cố gắng tìm hiểu đầy đủ xuất xứ, nội dung, tư tưởng… của 49 câu này rồi trình bày đầy đủ hơn, rất mong các bậc trí giả chỉ dẫn thêm cho. Ban Biên Tập AND_ xin được trân trọng tri ân.
ĐÓ LÀ PHÁP QUY Y TAM BẢO. KẾ TIẾP LÀ PHÁP THỌ TRÌ CỤ TÚC GIỚI: Kính bạch giáo hội hiệp hòa, chư Tăng sư đại đức. Con pháp danh là… (giới tử lặp lại và gắn thêm tên mình vào chỗ …), xin thọ trì Cụ túc giới, hai trăm năm chục giới. Kể từ ngày nay cho đến trọn đời, con không dám dể duôi. Kính bạch giáo hội hiệp hòa, chư Tăng sư đại đức, chứng minh cho con.
Trang 12345