NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Tư tưởng - Văn hóa

Trong quá trình hoằng pháp, thực hiện sứ mạng khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ tại Việt Nam, Tổ sư Minh Đăng Quang đã vạch ra một kế hoạch truyền bá tư tưởng có trình tự rõ ràng. Nhằm mục đích thuyết phục mọi người chấp nhận giáo lý Khất Sĩ, Tổ sư đã phải trình bày nhiều vấn đề khác nhau, nhưng mục đích tập trung là vẽ ra cho chúng ta thấy con đường tiến hóa của chúng sanh từ thấp đến cao, từ ác đến thiện và đến chơn. Con đường tiến hóa này được coi là chơn lý, là tư tưởng chủ đạo trong tất cả các bài Chơn Lý của Tổ sư.
Như chúng ta biết, Ni Giới Khất Sĩ cũng được gọi là Giáo Hội Liên Hoa, chữ Liên Hoa tiếng việt gọi là Hoa Sen. Hoa sen là một loài hoa từ bùn nhơ vươn lên, không nở trong bùn, trong nước, mà vươn lên từ bùn và vượt khỏi mặt nước để đem hương sắc cho đời, không một loài ong bướm nào ve vãn xung quanh, không mang mùi tanh của bùn… Sen mang nhiều tánh chất đặc thù mà các loài hoa khác không có. Nói cách khác, sen là tướng, chư Phật là tánh. Muốn hiểu Tánh của Đức Phật phải hiểu tánh của hoa sen. Hoa sen có năm tánh và ba hạnh:
Khi hướng về GIÁO PHÁP KHẤT SĨ, nhìn lên biểu tượng Đèn Chơn Lý tỏa sáng trên hoa sen, bỗng nhiên ta liên tưởng đến một điều: phải chăng logo này được phác họa từ triết lý Diệu Pháp Liên Hoa? Phải chăng đó là ẩn ý tuyệt diệu mà Tổ sư Minh Đăng Quang muốn gởi đến hậu thế? Đèn Chơn Lý là Tâm đăng, là Nhiên đăng, là Nhật nguyệt đăng, là Minh đăng… Đèn ấy như mọc lên từ hoa sen. Còn hoa sen lại vươn lên từ mặt nước cuộc đời. Một phối hợp các hình ảnh thật sống động và ấn tượng làm sao!
Ăn Chay đã trở thành Truyền thống cao quý của nhiều Tôn giáo trên thế giới nói chung và Phật giáo nói riêng. Ngoài lý do sức khỏe và nhân đạo, Ăn Chay còn thể hiện tinh thần Từ Bi Hỷ Xả của Phật. Bài này trích từ trang web Tịnh xá Ngọc Điểm của tác giả Trần Anh Kiệt. Hiện nay một số nhà truyền giáo trên thế giới vẫn còn rao giảng với tín đồ của họ rằng "loài vật là những cái máy không linh hồn và không cảm giác". Do đó người ta có thể sát sinh các loại động vật một cách vô tội vạ để lấy thịt cung cấp cho thị trường tiêu thụ. Tại một số quốc gia trên thế giới, người ta còn lập ra các hội hoặc câu lạc bộ săn bắn. Họ coi việc đi săn như một môn thể thao hay một trò vui tiêu khiển. - Úc Châu có câu lạc bộ săn bắn vịt trời. Hàng năm nhân đến mùa vịt trời tụ hội về, các xạ thủ thi đua nhau bắn chúng để xem ai đạt được thành tích kỷ lục, rồi vứt bỏ các xác của vịt trời ấy một cách tàn nhẫn và hoang phí mà không hề lấy thịt.
Đầu năm 1974, thi sĩ Trụ Vũ đã thi hóa Tiểu sử đức Tôn Sư Minh Đăng Quang dựa theo quyển Minh Đăng Quang Pháp Giáo của soạn giả Hàn Ôn. Bằng cái tâm của một nhà thơ, cũng là bằng tấm lòng của một nhà mộ đạo, thầy Trụ Vũ đã viết nên một Sử thi theo thể thơ Lục bát. Thơ Lục bát là thể thơ Made in Vietnam, một thể thơ dân tộc, đã bén duyên với người Việt Nam từ thuở nào rồi... Tác phẩm của ông, tuy còn có một số hạn chế về thông tin lịch sử và ý tứ đạo vị, nhưng bài thi hóa này nhìn chung là cũng được nhiều người mến mộ, vì ngoài nó ra chưa có bài thứ hai nào cả... Xin được cảm tạ nhà thơ Trụ Vũ ở nơi đây.
Chỉ một bài kệ này đã đủ để sống trọn vẹn một đời sống có ý nghĩa nhất. Chỉ một bài kệ này đã đủ để làm hành trang cho suốt kiếp người. Bao nhiêu ơn nghĩa của chúng sanh vạn loại, những là cơm cha, áo mẹ, công thầy... đều có thể đáp đền được chỉ bằng một bài kệ này thôi. Quý thay lời của Người Thức Tỉnh!...
Côn Sơn Ca là một bài ca nổi tiếng của Ức Trai tiên sinh. Ngài sống vào cuối thế kỷ XIV - đầu thế kỷ XV tại Việt Nam. Ngài là một anh hùng dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới. Và chúng ta thường biết đến ngài với đại danh nguyễn Trãi (1380-1422)...
Trang 123456