NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Tư tưởng - Văn hóa

Ăn Chay đã trở thành Truyền thống cao quý của nhiều Tôn giáo trên thế giới nói chung và Phật giáo nói riêng. Ngoài lý do sức khỏe và nhân đạo, Ăn Chay còn thể hiện tinh thần Từ Bi Hỷ Xả của Phật. Bài này trích từ trang web Tịnh xá Ngọc Điểm của tác giả Trần Anh Kiệt. Hiện nay một số nhà truyền giáo trên thế giới vẫn còn rao giảng với tín đồ của họ rằng "loài vật là những cái máy không linh hồn và không cảm giác". Do đó người ta có thể sát sinh các loại động vật một cách vô tội vạ để lấy thịt cung cấp cho thị trường tiêu thụ. Tại một số quốc gia trên thế giới, người ta còn lập ra các hội hoặc câu lạc bộ săn bắn. Họ coi việc đi săn như một môn thể thao hay một trò vui tiêu khiển. - Úc Châu có câu lạc bộ săn bắn vịt trời. Hàng năm nhân đến mùa vịt trời tụ hội về, các xạ thủ thi đua nhau bắn chúng để xem ai đạt được thành tích kỷ lục, rồi vứt bỏ các xác của vịt trời ấy một cách tàn nhẫn và hoang phí mà không hề lấy thịt.
Đầu năm 1974, thi sĩ Trụ Vũ đã thi hóa Tiểu sử đức Tôn Sư Minh Đăng Quang dựa theo quyển Minh Đăng Quang Pháp Giáo của soạn giả Hàn Ôn. Bằng cái tâm của một nhà thơ, cũng là bằng tấm lòng của một nhà mộ đạo, thầy Trụ Vũ đã viết nên một Sử thi theo thể thơ Lục bát. Thơ Lục bát là thể thơ Made in Vietnam, một thể thơ dân tộc, đã bén duyên với người Việt Nam từ thuở nào rồi... Tác phẩm của ông, tuy còn có một số hạn chế về thông tin lịch sử và ý tứ đạo vị, nhưng bài thi hóa này nhìn chung là cũng được nhiều người mến mộ, vì ngoài nó ra chưa có bài thứ hai nào cả... Xin được cảm tạ nhà thơ Trụ Vũ ở nơi đây.
Chỉ một bài kệ này đã đủ để sống trọn vẹn một đời sống có ý nghĩa nhất. Chỉ một bài kệ này đã đủ để làm hành trang cho suốt kiếp người. Bao nhiêu ơn nghĩa của chúng sanh vạn loại, những là cơm cha, áo mẹ, công thầy... đều có thể đáp đền được chỉ bằng một bài kệ này thôi. Quý thay lời của Người Thức Tỉnh!...
Côn Sơn Ca là một bài ca nổi tiếng của Ức Trai tiên sinh. Ngài sống vào cuối thế kỷ XIV - đầu thế kỷ XV tại Việt Nam. Ngài là một anh hùng dân tộc Việt Nam, một danh nhân văn hóa thế giới. Và chúng ta thường biết đến ngài với đại danh nguyễn Trãi (1380-1422)...
Trang 12345