NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Tư tưởng - Văn hóa

“Tay mặt cầm nhành dương nhúng nước rưới khắp nơi, là dùng phương tiện giáo lý hoằng dương, đem pháp bảo rải khắp nơi cho mọi người giác ngộ thức tỉnh. Nhờ thấy rõ mục đích nên họ quay về đường sống chung tu học, không còn tham sân si giết hại lẫn nhau nữa, cũng không còn hơn thua danh lợi thế quyền.” (Chơn Lý, tr. 709).
Muốn hóa giải nỗi khổ tâm hồn và bản thân, đức ngài Minh Đăng Quang khuyên chúng ta cần phải có trí tuệ giác ngộ (Thuyền Bát Nhã), hành động chân chính, nhằm đạt tới giải thoát, hạnh phúc, an vui (Vượt qua biển khổ, sông mê tới bờ giải thoát). Cũng như người lái xe có trí tuệ trong sáng (Thuyền Bát Nhã), lái xe đúng chuẩn mực, thì sẽ đi tới mục đích an vui. Nghĩa là, chúng ta đạt tới hệ quả: Trí giác, Đạo hành và Giải thoát.
Cây đời vốn màu xanh, còn những quy trình, quy cách, hay phương thức lại là những cái mang màu xám của định đặt, của ước lệ, của thỏa thuận trong một phạm vi nào đó. Một trong những đặc điểm của Chơn Lý là vượt qua khỏi những cái tù túng mà mở ra một thế giới khác, người viết phần nào bị ảnh hưởng bởi phong cách như vậy nên làm công việc soi chiếu như người đọc đã thấy ở trên...
Từ “chung” của tiếng Việt có nghĩa là cùng nhau, là hòa hợp, chung góp, trao đổi, chia sẻ với nhau. Từ “chung” còn mang ý nghĩa bình đẳng, dân chủ… Trong đạo Phật, từ “chung” được thể hiện qua các giáo lý “Nhất thiết tức nhất, nhất tức nhất thiết”, “Bất nhị”, “Vô phân biệt, “Bình đẳng”, “Hòa hợp”, “Tứ nhiếp”, “Từ bi”… Ở đây, chúng tôi sẽ bàn về ý nghĩa “Sống chung” theo lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang, được triển khai từ giáo lý của đức Phật Thích-ca. Tổ sư đã nêu khẩu hiệu và kêu gọi mọi người “Nên tập sống chung tu học”.
Xin nhắc lại, cái gọi là tư tưởng Đại thừa của ngài ở đây là không phân biệt Đại thừa hay Tiểu thừa mà tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa giáo lý, giới luật, kinh điển và cách hành sự Tăng đoàn giữa hai trường phái Nam và Bắc truyền để nhằm tôn vinh đời sống tuệ giác của đức từ phụ Bổn sư cách đây đã hơn 25 thế kỷ. Tư tưởng, đời sống phạm hạnh của đức Tổ Sư chẳng những đã góp phần to lớn vào công cuộc chấn hưng Phật giáo Việt trong nửa đầu thế kỷ 20, mà còn làm cho bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam ngày càng lung linh, nguy nga, tráng lệ, đa dạng và phong phú.
Ngài đã tranh thủ một lúc gay cấn để biến thành một cơ hội gióng trống Pháp, rưới mưa Pháp, khéo léo gởi lại một thông điệp chân chính cho biết bao nhiêu Phật tử thuần thành, rằng 3 thừa Phật pháp đồng chung một nguồn tuệ giác của Phật mà lưu xuất, không hề chống báng nhau, đều có giá trị là Pháp dược cho những ai còn vương mang bệnh nghiệp nơi thân, nơi miệng, nơi ý…
Trung đạo hay Phật đạo là con đường mà các đức Phật, các đức Bồ-tát, Thánh Tăng đã đi. Nó là một con đường vô hình mà các bậc đại giác đại ngộ đã đi qua và chỉ lại cho chúng ta. Trung đạo là một con đường vô hình, nói cách khác nó là một lẽ sống, một lối sống của người giác ngộ... ĐÂY LÀ BÀI THAM LUẬN CỦA NS. TUYẾT LIÊN GỞI DỰ HỘI THẢO VỀ HP. KHẤT SĨ VỪA RỒI. Ban Biên Tập AND_ trân trọng giới thiệu đến quý đọc giả.
Trong Phật pháp, Trí khác với Thức. Quan niệm về Trí và Thức của Phật pháp sẽ được trình bày mang tính cách đối thoại với hàng trí thức ngày nay trên thế giới, trong bài viết này.
Đọc điều giới 24 của Bồ-tát giới, ta không khỏi ngạc nhiên trước câu “LẠI BỎ 7 CỦA BÁU, TRỞ HỌC NHỮNG SÁCH LUẬN TÀ KIẾN CỦA NHỊ THỪA, NGOẠI ĐẠO, THẾ TỤC”! Qua câu kinh này, Nhị thừa trong Phật pháp được đánh đồng với hàng ngoại đạo, hàng thế tục! Với niềm tin kiên cố vào những giá trị chân chánh và cao quý của Pháp bảo do chư Phật đã khai thị, hàng Phật tử chúng ta không khỏi khởi lên một vài nghi vấn: Nhị thừa có tà kiến ư? Thế tà kiến của Nhị thừa là gì?...
Tại hội thảo “Chữ Hiếu thời đương đại” vừa diễn ra cuối tuần rồi tại Tp. Hồ Chí Minh, PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn cho hay: “Cuộc sống đang diễn ra nghịch lý là con cái đòi hỏi ở cha mẹ rất nhiều nhưng quan tâm, yêu thương lại rất ít. Họ sẵn sàng bỏ hàng giờ đồng hồ để ngồi với bạn bè, đưa người yêu đi đây đi đó, ăn món này món kia hay lướt Facebook, chơi game… ít ai tự hỏi cha mẹ mình thích gì hay nấu một bữa ăn cho cha mẹ.”.
Trang 123456