NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Tư tưởng - Văn hóa

Tóm lại, câu nói “Thiền định như một giấc ngủ ngon!” đã khiến chúng ta phải chú ý xem xét lại một số giá trị của thiền định. Về mặt giá trị ứng dụng tu quán, thì thiền định như ngủ ngon và ngủ ngon như thiền định, chẳng nên bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức để tìm cầu bốn định Sắc giới. Về mặt thái độ nhận thức, thì ngủ nghỉ là việc bình thường của mọi người và thiền định cũng phải là việc bình thường đối với những người tu hành theo Phật giáo. Do vậy, người con Phật chớ nên e ngại cũng như đừng say mê thiền định. Hãy dùng thiền định để làm sức mạnh quán xét chân lý, cũng như hằng tư duy về Phật pháp dựa trên một nội tâm an lành sau khi đã được ngủ ngon. Phải dùng thiền định theo phương cách hay nhất, an toàn nhất và hiệu quả nhất là Định huệ song tu hay Giới định huệ kiêm tu của Phật giáo.
Do tầng ý nghĩa thứ hai này, Vu-lan là Chánh pháp phổ tế nhân gian của Phật-đà. Thật là khéo với những phương tiện của bậc Đại sư thuở xưa! Đây là giá trị thiết thực của Chánh pháp Vu-lan. Khi nhân cách con người được thăng hoa thì có ai là còn bị “đọa lạc nơi âm cảnh”? Vì mỗi người đều là một người con và đồng thời mỗi người đều là một người cha hay một người mẹ. Vị trí và vai trò xã hội của mỗi người đổi thay theo dòng thời gian, nhưng Hiếu đã đáp ứng cho tất cả!
Theo Kinh điển Phật giáo Nam truyền, ngày trăng tròn tháng Tư âm lịch là ngày lịch sử, kỷ niệm một lúc 3 sự kiện: Bồ-tát Đản sanh, Bồ-tát Thành đạo và đức Phật viên tịch Niết-bàn. Ba sự kiện trọng đại, tuy khoảng cách thời gian khác nhau, nhưng xảy ra đều trùng hợp vào Rằm tháng Tư, đúng theo ý nguyện của đức Phật Gotama. Cho nên tất cả mọi người Phật tử, từ những bậc xuất gia đến các hàng tại gia cư sĩ trên toàn thế giới, đều lấy ngày Rằm tháng Tư làm ngày lễ cúng dường đức Phật, gọi là “Vesākhapūjā”.
Ngoài bài Thuyền Trí Huệ, Ni sư Tuyết Liên còn sưu tầm được bài Thuyền Bát-nhã này. Bài này cũng thuộc thể thơ Song thất lục bát, một thể thơ mà mỗi khổ gồm có 4 câu: 2 câu 7 chữ - câu 6 chữ - câu 8 chữ. Trong bài này có mấy chỗ hơi khó hiểu: “thể lãnh gai chông”, “phút chút độ sanh” và “thường huyền vẹt”. Xin ghi nhận nơi đây bài thơ mà Ni sư đã sưu tầm.
Trưởng lão Giác An (1901-1971), đức Thầy sáng lập Giáo đoàn III Hệ phái Khất Sĩ, là một trong nhiều vị Đại đệ tử đã nối chí Tổ sư Minh Đăng Quang với hạnh nguyện Bồ-tát, quên mình phục vụ chúng sanh. Năm 1964, tại TX. Ngọc Đà - Đà Lạt, Ngài đã lưu lại cho hàng đệ tử một bài thơ Đạo chan chứa đạo tình. AND_ xin kính giới thiệu cùng đại chúng...
Ở bài Kinh Cày Ruộng, đức Phật không xác định “ruộng” của Ngài là gì. Chúng ta có thể hiểu đó là tâm thức của mình, mà cũng có thể hiểu là gia đình, xã hội hay cả trần gian như đức Tổ sư giải thích. Rõ ràng với cách giải thích này, đức Tổ sư hướng tâm về sự độ tha nhiều hơn...
Trong suốt thời gian gần 50 năm, từ khi xuất gia đến khi viên tịch, tuy Hòa thượng Giác Đức không có nhiều bài thuyết pháp như những vị pháp sư đương thời, nhưng về mặt đạo đức tu hành và gìn giữ giới luật của Hòa thượng đã là một tấm gương sáng, một bài học quý giá mà chúng ta học hỏi suốt đời cũng không hết...
Trong quá trình hoằng pháp, thực hiện sứ mạng khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ tại Việt Nam, Tổ sư Minh Đăng Quang đã vạch ra một kế hoạch truyền bá tư tưởng có trình tự rõ ràng. Nhằm mục đích thuyết phục mọi người chấp nhận giáo lý Khất Sĩ, Tổ sư đã phải trình bày nhiều vấn đề khác nhau, nhưng mục đích tập trung là vẽ ra cho chúng ta thấy con đường tiến hóa của chúng sanh từ thấp đến cao, từ ác đến thiện và đến chơn. Con đường tiến hóa này được coi là chơn lý, là tư tưởng chủ đạo trong tất cả các bài Chơn Lý của Tổ sư.
Như chúng ta biết, Ni Giới Khất Sĩ cũng được gọi là Giáo Hội Liên Hoa, chữ Liên Hoa tiếng việt gọi là Hoa Sen. Hoa sen là một loài hoa từ bùn nhơ vươn lên, không nở trong bùn, trong nước, mà vươn lên từ bùn và vượt khỏi mặt nước để đem hương sắc cho đời, không một loài ong bướm nào ve vãn xung quanh, không mang mùi tanh của bùn… Sen mang nhiều tánh chất đặc thù mà các loài hoa khác không có. Nói cách khác, sen là tướng, chư Phật là tánh. Muốn hiểu Tánh của Đức Phật phải hiểu tánh của hoa sen. Hoa sen có năm tánh và ba hạnh:
Khi hướng về GIÁO PHÁP KHẤT SĨ, nhìn lên biểu tượng Đèn Chơn Lý tỏa sáng trên hoa sen, bỗng nhiên ta liên tưởng đến một điều: phải chăng logo này được phác họa từ triết lý Diệu Pháp Liên Hoa? Phải chăng đó là ẩn ý tuyệt diệu mà Tổ sư Minh Đăng Quang muốn gởi đến hậu thế? Đèn Chơn Lý là Tâm đăng, là Nhiên đăng, là Nhật nguyệt đăng, là Đăng minh… Đèn ấy như mọc lên từ hoa sen. Còn hoa sen lại vươn lên từ mặt nước cuộc đời. Một phối hợp các hình ảnh thật sống động và ấn tượng làm sao!...
Trang 12345