NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo Phật Khất Sĩ / Tư tưởng - Văn hóa

BBT Ánh Nhiên Đăng kỷ niệm 65 năm thầy Tổ vắng bóng, 1954 – 2019.
Về sự thờ phượng ở các tịnh xá vào thời Tổ sư Minh Đăng Quang lập đạo, theo đúng tinh thần của đạo thì TRONG CÁC TỊNH XÁ KHÔNG CÓ THỜ PHƯỢNG GÌ CẢ. Đây là một sự thật lịch sử và hoàn toàn đúng đạo lý, đúng tác phong của nhà Phật.
Hiện nay, có nhiều nhà Phật học cho rằng hoàn toàn không có cái ta, rằng đạo Phật là tôn giáo duy nhất phủ nhận sự tồn tại của linh hồn. Quan điểm “Hoàn toàn không có cái ta” dám chắc là không đúng. Nên trong bài viết này sẽ chứng minh VÔ NGÃ LÀ LỜI DẠY PHÁ CHẤP CỦA ĐỨC PHẬT, và GIÁC NGỘ NGÃ LÀ ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH CỦA ĐẠO PHẬT.
Ban biên tập Ánh Nhiên Đăng tưởng niệm 64 năm SƯ TRƯỞNG MINH ĐĂNG QUANG VẮNG BÓNG Mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 1954 – mùng 1 tháng 2 năm Mậu Tuất 2018.
Thưa quý đọc giả, Bài viết này của Hành Vân đã được viết và đăng vào năm 2013, đến nay được tác giả chỉnh lý và bổ sung, nên chúng tôi cho đăng lại để quý đọc giả theo dõi. Xin quý vị hãy lưu tâm. BBT. Ánh Nhiên Đăng.
Bài này được viết để xem xét lại những đường lối đã qua và xác lập định dạng cho một hệ thống, do vậy nó sẽ nêu lên một vấn đề lớn: PHẢI CHĂNG ĐÃ CÓ 2 ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ, MỘT ĐẠO NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP CỦA NGÀI MINH ĐĂNG QUANG, VÀ MỘT ĐẠO TỔNG HỢP NAM TRUYỀN VỚI BẮC TRUYỀN CỦA CÁC VỊ KHÁC ?
VỚI 69 BÀI, NỘI DUNG BỘ SÁCH CHƠN LÝ THẬT RỘNG. HẦU NHƯ MỌI NGƯỜI ĐỀU CẢM THẤY KHÓ NẮM BẮT ĐƯỢC NỘI DUNG BỘ SÁCH NÀY. NHƯNG VỚI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VĂN HỌC KHÁCH QUAN, TA NHẬN THẤY NỘI DUNG BỘ CHƠN LÝ GỒM CÓ NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN SAU:
Ban biên tập Ánh Nhiên Đăng tưởng niệm 63 năm Sư trưởng Minh Đăng Quang vắng bóng!
Như vậy, bài tùy bút Chân Tình Vu-lan này đã khắc họa tình cảm chân chính giữa người và người trên cõi đời. Qua đó ta thấy được chánh pháp Vu-lan, cũng như mọi Phật pháp khác, đều là pháp giải thoát cao quý! Thế thì bước đầu pháp Vu-lan nhấn mạnh về Hiếu là dùng phương tiện để tiếp dẫn người đó thôi, tức là quyền trí vậy.
Mùng 1 tháng 2 năm Giáp Ngọ 1954, Sư trưởng Minh Đăng Quang của Giáo hội Tăng-già Khất sĩ đã bị bắt. Trước thật tế là ngài đã bị bắt mất tích, KHÔNG RÕ SỐNG HAY CHẾT, và trước khi bị bắt Tổ sư đã họp Tăng dặn dò mọi người ở lại lo tu, để ngài lên núi lửa tu tịnh một thời gian, nên các đệ tử không gọi là ngài đã viên tịch và cũng không gọi là ngài đi tu tịnh, mà đồng lòng gọi thầy vắng bóng, với hy vọng có ngày thầy sẽ trở về. Đây là ý nghĩa của từ “Vắng bóng” trong ngữ cảnh của nó.
Trang 123456