HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / CHÂN DUNG 11 NI TRƯỞNG của Giáo Hội Liên Hoa Khất Sĩ

, Thứ Hai 2011-09-16

 

CHÂN DUNG 11 NI TRƯỞNG

của GIÁO HỘI LIÊN HOA KHẤT SĨ

 

 ____  PHẬT GIÁO VIỆT NAM, THẾ KỶ XX   ____

 

 

******************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------

Các bài liên quan