HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / GỖ HÓA ĐÁ – Chụp tại chùa Phổ Minh

, Thứ Hai 17-09-2012

 

GỖ HÓA ĐÁ –

Chụp tại chùa Phổ Minh BMT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ống kính đặt gần vật

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan