HÃY NGHE XEM, NGẪM NGHĨ, TU TẬP NHƯ CHÁNH PHÁP!

Thư viện media / Album ảnh / TX. NGỌC ĐĂNG – Tp. HCM

, Thứ Hai 2011-09-13

 

TX. NGỌC ĐĂNG – Tp. HCM

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo tháp thờ Đức Trưởng lão Giác Tánh - Tăng chủ Giáo hội Tăng-già Khất Sĩ Việt Nam

 

 

 

 

 

Chư tôn đức Tăng, Ni Khất Sĩ tưởng niệm cố Trưởng lão Giác Tánh, 22/11al/2009

 

 

Chư tôn đức Tăng pháp tử cố Trưởng lão đang cung tuyên tiểu sử Đức Trưởng lão

 

 

 

Chư thượng tọa, đại đức Tăng bắt đầu đi khất thực mỗi buổi sáng...

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

Các bài liên quan