CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang Ký Sự – kỳ 15

Tâm Nguyên , Thứ Sáu 13-04-2012

 

 

 Trung Giang Ký Sự – kỳ 15 

 

Hành Vân

 

Ngày ở Cái Côn, sau khi đã trao đổi một số việc, tôi lại đề nghị bác Trí Phước:

 

– Bây giờ, xin bác cho sư biết những câu chuyện về sự mầu nhiệm của Tổ sư. Những câu chuyện này sư cũng sưu tầm nữa, để đưa nó từ thể loại văn truyền miệng dân gian thành văn bản phổ biến.

 

Bác Trí Phước kể:

 

– Nói về sự mầu nhiệm của Tổ sư, thì hồi nhỏ ngài qua Miên ở với ông Keo, sau đó về lại Việt Nam có vợ, vợ và con mất nên ngài đi xuất gia. Khi xuất gia, ngài ra Mũi Nai nhập định, thấy cảnh sóng nước nhấp nhô, những con thuyền trồi lên hụp xuống… ngài mới ngộ được trí huệ Thuyền Bát-nhã.

 

– Chuyện này do ngài kể lại hay là sao?

 

– Do ngài thuyết lần đầu tiên, mấy sư lớn kể lại. Thành đạo rồi ngài về chào ông thân sinh, ngài nói: “Lâu nay xa ông cụ đi tu, bây giờ tôi đắc đạo rồi!”. Ông cụ cười hỏi: “Đắc đạo là cái gì?”. Ông cụ không biết, ngài cũng không nói gì thêm, nhưng ban đêm ngài ngồi thiền chỗ nào thì ánh sáng rực nơi đó.

 

– Có phải đây là lời ông cụ Nguyễn Tồn Hiếu kể không, bác?

 

– Đúng rồi, ông cụ kể.

 

– Bác có gặp à?

 

– Có, có gặp. Ông cụ râu dài, tướng tốt. Rồi Tôn sư lên chỗ bây giờ là Tịnh xá Ngọc Viên đó ngài ngồi thiền, người ta thấy hào quang sáng chói mới kỉnh mộ cất tịnh xá cho ngài, từ đó mở dần thêm…

 

 

XEM HẾT BÀI 15

 

 

Các bài liên quan