CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang Ký Sự – kỳ 13

Tâm Nguyên , Thứ Ba 13-03-2012

 

 

 Trung Giang Ký Sự – kỳ 13 

 

Hành Vân

 

Sáng ngày 4, tôi lên lầu bạch hòa thượng Giác Tường:

 

        – Mô Phật, hôm nay hòa thượng ở nhà hay có đi đâu không?

 

– Có chi vậy?

 

        – Mô Phật, con đang viết một quyển sách về Đạo Phật Khất Sĩ, khi nào hòa thượng rảnh con xin phép được gặp để tìm hiểu.

 

        – Sáng nay truyền giới Bát quan trai xong tôi sẽ đi cúng, chiều có ở nhà.

 

        – Dạ, vậy con xin được gặp hòa thượng vào chiều nay nghe.

 

– Ừ.

 

        Tôi xá hòa thượng rồi đi xuống. Tôi vốn định đi miền Tây rồi, nhưng nghĩ hòa thượng Giác Tường là người lớn nhất bên Tăng Khất Sĩ ở Việt Nam hiện nay, theo kế hoạch thì sẽ gặp ngài sau ông Giác Hội, nên sẵn còn ở Tịnh xá Trung Tâm tranh thủ gặp ngài luôn.

 

 

XEM HẾT BÀI 13

 

 

 

Các bài liên quan