CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang Ký Sự – kỳ 12

Tâm Nguyên , Thứ Hai 2012-03-08

 

 

 Trung Giang Ký Sự – kỳ 12 

 

 

Hành Vân

 

 

        Nhân duyên bên Ni giới đã như thế, tôi lại quay về tìm hiểu bên Tăng. Trưa ngày 2, tôi qua Lộc Uyển xin gặp đại đức Giác Tôn, khi hay tin đại đức có ở tịnh xá. Tôi đã đến Lộc Uyển lúc hơn 3 giờ, đại đức Giác Tôn đã tiếp tôi vui vẻ, có lẽ chúng tôi cũng đã từng làm quyến thuộc hay làm pháp lữ nhiều đời với nhau rồi. Sau hơn 2 tiếng được tiếp chuyện với đại đức để hỏi về chuyện ngày xưa, tôi đã thu được 4 file âm thanh và xin được vài tấm hình. Yên tâm với thành quả đạt được, tôi cảm tạ đại đức Giác Tôn, rồi xin qua thăm sư Sĩ và sư Thủy một lát, cũng vừa lúc đại đức phải chuẩn bị đi hướng dẫn chúng tu thiền buổi chiều.

 

 

 

Một cảnh ở Tịnh xá Lộc Uyển

 

 

Các bài liên quan