CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Pháp học / Bài 09 – PHÁP HỌC THỘC LÒNG

, Thứ Hai 2011-10-18

 

 

Bài 09 – PHÁP HỌC THỘC LÒNG

 

(Thứ Ba, ngày 18/10/2011)

 

 

        Và đây là vài điều cần biết về các bậc Thánh nhân A-la-hán, những bậc đã giải thoát khỏi sự sanh tử, sống tự chủ trong giữa cuộc đời:

 

        Kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, ví như con ngỗng trời khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái ao hồ không chút nhớ tiếc. (PC. 91)

 

        Những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn như tên kỵ mã đã điều luyện được ngựa lành, nên không còn phiền não ngã mạn, được hàng nhơn thiên kính mộ. (PC. 94)

 

        Lâm dã là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, nhưng người đời chẳng ưa thích. Trái lại, dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A-la-hán lại lánh xa. (PC. 99)

 

(Kinh Pháp Cú, phẩm A-la-hán, HT. Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

 

************

 

Tự sách tấn, chánh niệm

Không thích cư xá nào,

Như ngỗng trời rời ao

Bỏ sau mọi trú ẩn. (PC. 91)

 

Ai nhiếp phục các căn

Như đánh xe điều ngự,

Mạn trừ, lậu hoặc dứt

Người vậy chư thiên mến. (PC. 94)

 

Khả ái thay núi rừng

Chỗ người phàm không ưa,

Vị ly tham ưa thích

Vì không tìm dục lạc. (PC. 99)

 

(Kinh Pháp Cú, phẩm A-la-hán, HT. Minh Châu dịch từ kệ tụng Pali)

 

 

KS. Minh Bình đăng bài.

 

--------------------------------------------------------