CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / XUÂN ĐẠO 19

Tâm Nguyên , Thứ Hai 21-01-2019

 

Xuân đạo

 

Lưu Thủy

Tặng thầy N.H báo Giác Ngộ

 

 

Nghe trong gió, trong nắng, trên lá

Nghe như xuân mùa mới đang về

Lòng chợt nhớ ngoài kia nhân thế

Đã xôn xao như vậy bao lần.

 

Một mùa xuân? Chẳng phải mùa xuân

Còn đâu đấy tình đời bao thuở.

Đẹp hoa nở, đẹp tươi lá thắm

Chỉ vậy thôi, nhàn nhã quen rồi.

 

Nào người đến lễ Phật năm mới

Cầu bình an cho một năm dài

Tâm lành đó người đem trao gởi

Nhận lại đây lời chúc vui lòng…

 

Phải vậy không, xuân, hạ, thu, đông

Cũng như đời sanh, già, bệnh, chết?

Tiết xuân sang người vui năm mới

Để đông về lại tiếc năm tàn?

 

Bên hiên chùa nghe gió, xem nắng

Xem nhân gian vui tết, say đời

Một lòng nhàn, một đời an ổn

Chạnh lòng ai bóng trúc bên thềm!

 

---------------------------------------------------------------------

 

 

 

Các bài liên quan