CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Trung Giang Ký Sự – kỳ 29

Tâm Nguyên , Thứ Ba 10-09-2013

 

Trung Giang Ký Sự – kỳ 29

 

Hành Vân

 

 

Ngày 11 tháng 5, có thêm 3 sư Minh Nguyên, Minh Mỹ và Minh Khá mới nhập chúng ở Ngọc Giáng để tiếp tục đi học Trung cấp Phật học sau kỳ nghỉ lễ. Quý sư mang cao lầu từ Hội An ra cúng dường đại chúng. Đây là món đặc sản của Hội An. Lúc ngồi điểm tâm với huynh đệ, chợt nhớ đến bài kệ Bát cơm vàng ngọc của đàn-na… tôi hỏi đại đức Giác Ngạn rằng không biết bài kệ đó do ai sáng tác? Cứ nghĩ đây là bài kệ của các đức Thầy ở miền Trung chế, nhưng đại đức Ngạn đáp:

 

– Trong Chơn Lý.

 

Tôi nói:

 

        – Con thấy câu “Xử dụng nhơn tình gieo giống Phật” hơi nguy hiểm.

 

Đại đức Ngạn nhận định:

 

        – Câu đó hay chớ. Chư Phật đều mang thân người, đều có cha mẹ chớ. Nhưng phải có thêm câu sau thì câu này mới đủ nghĩa: “Toàn bằng tâm, ý, niệm ba-la”.

 

Tôi chợt nhận thấy điều đó là đúng nên thừa nhận:

 

        – Dạ, đại đức nói có lý. Trên cổng tịnh xá mình có khắc 2 câu trích từ bài này.

 

Sư Ký hỏi:

 

– Chỗ nào đâu?

 

– Mặt trong 2 trụ cổng đó.

 

– À, mình ở lâu mà không để ý.

 

 

 

XEM HẾT BÀI 29

 

 

 

Các bài liên quan