CHÁNH PHÁP LÀ THUỐC THẦN DIỆU CHỮA DỨT MỌI TÂM BỆNH CỦA CHÚNG SANH!

Thư viện Chánh Pháp / Tác phẩm mới / Nguồn thiêng Khất Sĩ

, Thứ Năm 01-11-2012

 

Nguồn thiêng Khất Sĩ

 

NS. Tuyết Liên

 

    

Sông Tiền chuyên chở phù sa

Vun bồi cho đất nở hoa thơm lành,

Tân Phước, phúc mới trổ sanh

Duyên đầy quả đủ kết thành bảo liên.

Viên minh rạng đức am thiền

Tổ sư tiếp nối chân truyền Thích-ca

Đâu đâu cũng cửa cũng nhà

Tam y nhất bát Ta-bà vân du

Chuyển pháp luân, vẹt mây mù

Ngọn đèn Chơn Lý muôn thu rạng ngời!

Nguồn thiêng đất Ấn diệu vời,

Việt Nam hữu hạnh đúng thời nở hoa

Minh Đăng Quang hiện Ta-bà

Minh Đăng Quang đuốc sáng lòa trần gian!

Từ vài mươi đến hàng ngàn

Người người quy ngưỡng, hàng hàng xuất gia

Lập nên Giáo hội Tăng-già

Nguồn thiêng Khất Sĩ ma-ha diệu kỳ

Đất bùn bỗng hóa lưu ly

Trần gian bỗng hóa liên trì Lạc bang!…

 

 

Đạo tràng tịnh xá nghiêm trang

Tăng, Ni câu hội đất vàng tịnh thanh

Khóa tu truyền thống thực hành

Tăng thượng Giới Định Huệ rạng danh cõi thiền.

Lần tư, lần sáu tiếp duyên

Kết nên một chuỗi hoàn liên nhiệm mầu.

Nghĩa Chơn Lý thật thâm sâu

Chư Ni hành giả lãnh thâu ý vàng

Ca-sa thân đắp nghiêm trang

Oai nghi cung cách xứng hàng sa-môn,

Phật ân nhuần gội tâm hồn,

Tổ ân linh khí tích tồn thắng duyên.

Ngày nay mình được chơn truyền

Bát y lãnh thọ, thật duyên ngàn đời.

Về đây đất Phật vui chơi

Cội nguồn Khất Sĩ đúng thời đơm hoa.

Trong ao Thất bảo chói lòa

Một trăm mười đóa liên hoa sắc vàng

Giới trì, tâm định, thân an

Lục hòa cộng trụ, Lạc bang gần kề!

Về đây vui cảnh thôn quê,

Về đây vui với lối về chân như.

Vui thay tứ chúng đồng tu,

Vui thay Thánh tích muôn thu huy hoàng!

 

 

Tịnh xá Mộc Chơn, Tiền Giang

Khóa tu Giới Định Huệ lần VI của Ni giới Khất Sĩ

 

 
Vừa qua, từ ngày 22 đến 28 tháng 8 âm lịch năm 2012, khóa tu Giới định Huệ lần VI của Ni giới Khất Sĩ đã được tổ chức tại Tịnh xá Mộc Chơn – Phú Mỹ. Là một thành viên của đơn vị đăng cai, NS. Tuyết Liên đã không tham gia tu tập theo thời khóa, chỉ ở ngoài lo công tác điều hành, hộ pháp... Khi nhìn hội chúng tu tập, Ni sư đã nghĩ đến Tổ Thầy với tấm lòng “Ẩm thủy truy nguyên”. Trong tâm cảm đó, bài thơ đạo Nguồn thiêng Khất Sĩ đã ra đời, ghi lại những cảm xúc trong khóa tu này của một vị nữ khất sĩ… 

 

 

Các bài liên quan