NỐI TRUYỀN THÍCH-CA CHÁNH PHÁP, ĐẠO PHẬT KHẤT SĨ VIỆT NAM.

Đạo phật khất sĩ / Lịch sử - Tổ chức / Chơn lý số 23 – HỌC CHƠN LÝ

Tâm Nguyên , Thứ Ba 23-06-2015

 

 

Chơn lý số 23 – HỌC CHƠN LÝ

 

 

Nguyên tác của Khất sĩ Minh Đăng Quang

Gồm 24 trang vở học trò, viết tay bằng bút bi mực đỏ.

 

 

 

(Để kỷ niệm bút tích của đức Tổ sư, BBT. Ánh Nhiên Đăng đăng lên file gốc cho mọi người đều có thể xem rõ và in ra nếu cần.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vị Phật khi viết văn cũng bôi xóa! Hí hí...

 

-----------------------------------------------------------------------------------